Stichting FttX Certificering

Toets matrijzen

  1. Home
  2. /
  3. Toetsmatrijzen

Per certificaat is er een toetsmatrijs beschikbaar. De toetsmatrijs geeft aan hoe het examen is opgebouwd. De toetsmatrijs biedt daarvoor een overzicht waarin aangegeven wordt hoe de opgaven, behorende bij bepaalde eindtermen, worden verdeeld over een examen. Hieronder vind je een overzicht van de toetsmatrijzen per certificaat.

BC2 - Monteur FttH klantaansluitingen
B5 Patchmonteur PoP
C3 Meetmonteur PoP
B3 Monteur glasvezellassen AP/DP
C4 Meettechnicus glasvezel
D3 Technicus storingen PoP - FTU
D4 Technicus storingen Hoofdnet
B4 Monteur glasvezellassen Hoofdnet
G3 Monteur grondwerk en tuinboringen
G4 Monteur glasvezel blazen