Stichting FttX Certificering

Certificatenmatrix

Activiteiten en netvlakken

De certificatenmatrix bestaat uit tien modules. Aan de linkerzijde zijn de activiteiten in Civiel, Installeren, Opleveren en Beheer en Onderhoud weergegeven. Aan de bovenkant van de FttX-matrix staan de verschillende netvlakken waar in wordt gewerkt. 


Tien mogelijke certificaten zijn in de matrix ingevuld. Hierbij is gekeken naar de huidige praktijk bij de FttX-partijen.


Acht certificaten kunnen zonder voorkennis-certificaten worden behaald:


  • De civiele modules G3 en G4 zijn de certificaten voor de civiele activiteiten. Er zijn geen voorkennis-certificaten benodigd om deze certificaten te behalen.
  • De installatie modules B3, B4 en B5 zijn de certificaten voor het Local Access en Hoofdnet activiteiten. Er zijn geen voorkennis-certificaten benodigd.
  • De installatie en oplevermodule BC2 is het certificaat in het aansluitnet. Er zijn geen voorkennis certificaten benodigd.
  • De oplevermodule C3 en C4 zijn de FttX certificaten voor het Local Access en Hoofdnet. Er zijn geen voorkennis certificaten benodigd.

Voor twee certificaten zijn wel voorkennis-certificaten benodigd. Deze kunnen dus alleen worden behaald wanneer de kandidaat reeds de onderliggende certificaten heeft behaald:


  • De beheer en onderhoud-modules D3 en D4 zijn de certificaten voor het Aansluitnet + Local Acces en Hoofdnet activiteiten. Er zijn onderliggende certificaten benodigd voor deze modules:
    • Voor D3 zijn onderliggende certificaten BC2 + B3 + C3 nodig. Het D3-certificaat kan dus alleen worden behaald door een kandidaat die deze drie certificaten reeds heeft behaald. Startdatum voor D3 is het oudste behaalde onderliggende certificaat.
    • Voor D4 zijn de onderliggende certificaten B4 + C4 nodig. Het D4-certificaat kan dus alleen worden behaald door een kandidaat die deze twee certificaten reeds heeft behaald. Startdatum voor D4 is het oudste behaalde onderliggende certificaat.
Certificatiematrix-2.png