Stichting FttX Certificering

Examenreglement

  1. Home
  2. /
  3. Aanmelden voor examen
  4. /
  5. Examenreglement

In het examenreglement staat de gang van zaken bij het examen beschreven. Het bevat onder meer regels rondom aanmelding, toelating en afmelding voor het examen, (gedrags)regels voor kandidaat en assessor, regels voor herkansing en voor klacht, bezwaar en beroep. Je kan het examenreglement hier inzien: