Stichting FttX Certificering

Privacybeleid

 

De stichting FttX Certificering beheert de branchebrede personencertificering voor FttX glasvezelprofessionals. We willen dat telecomprofessionals die werkzaamheden uitvoeren aan glasvezelnetwerken deskundig zijn en blijven. De stichting zorgt er voor dat monteurs aantoonbaar over dezelfde competenties beschikken. Hiertoe dragen we ook zorg voor de registratie van behaalde certificaten van monteurs.

 

Je kan ons bereiken door het invullen van het contactformulier op deze website of je vraag of verzoek schriftelijk te sturen naar:

Stichting FttX Certificering

Dr. Kuyperstraat 5

2514 BA Den Haag

 

Welke gegevens hebben we van je nodig?

 

We verzamelen de volgende (persoons)gegevens ten behoeve van de certificering:

 

 • Initialen
 • Roepnaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Straatnaam privé en/of werkgever
 • Huisnummer privé en/of werkgever
 • Postcode privé en/of werkgever
 • Plaatsnaam privé en/of werkgever
 • Woonland privé en/of werkgever
 • E-mailadres privé en/of werkgever
 • Bedrijf/werkgever
 • Vestiging
 • Het nummer van een eventueel eerder behaald certificaat

 

Bovenstaande gegevens worden doorgaans door je werkgever aan het examenbureau verstrekt. Je werkgever informeert je over deze aanmelding.

 

Hier worden door het examenbureau de volgende gegevens aan toegevoegd:

 • Kandidaatnummer
 • Datum initiële certificatie
 • Datum hercertificering
 • Oorspronkelijke geldig tot datum
 • Ingangsdatum geldigheid certificaat
 • Kwartaal
 • Jaar
 • Geldig tot
 • Certificaatnummer
 • Naam certificaat

 

Wat doen we met deze gegevens?

 

Gegevens worden gebruikt om deelnemers aan de examinering/ certificering te laten deelnemen en na succesvolle deelname een certificaat te versturen.

 

Met een FttX-certificaat kunnen technici hun vakmanschap aantonen. Daarom worden de gegevens ook gebruikt om werkgevers op aanvraag een kopie van het certificaat te versturen en worden gegevens tevens digitaal vastgelegd in een certificatenregister.

 

Gegevens worden gebruikt om te beoordelen of deelnemer op kan gaan voor een opvolgend certificaat of voor het verlengen van een certificaat.

Beeldmateriaal kan worden gebruikt voor de promotie van onze Stichting op onze eigen website of voor gebruik in trainingsmateriaal. In dat geval zullen we je toestemming vragen voor publicatie op onze eigen website of voor gebruik in trainingsmateriaal.

 

Je gegevens worden niet voor andere doelen gebruikt dan hierboven genoemd.

 

Gegevensuitwisseling waarbij sprake is van een Verwerkersrelatie zijn toegestaan indien daarbij contractuele afspraken over de gegevensverwerking zijn vastgelegd en deze niet voor andere doelen worden gebruikt dan waarvoor de Stichting opdracht heeft gegeven.

 

De logistiek rond de examinering wordt gefaciliteerd door Dirksen Bedrijfsopleidingen BV. Dirksen voert – mede ten aanzien van de bescherming en verwerking van persoonsgegevens en de waarborging van informatiebeveiliging – het NRTO-keurmerk voor onafhankelijke erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private markt voor opleidingen en het aanbieden van examens.

 

Cookies

 

Onze website maakt voornamelijk gebruik van functionele en analytische cookies waarbij sprake is van een geringe impact op de privacy van de bezoeker. Zodra er gebruik wordt gemaakt van andere cookies of soortgelijke technieken, worden bezoekers van de website hierover separaat geïnformeerd en om toestemming gevraagd.

 

Hoe lang bewaren we je gegevens?

 

In het certificatenregister worden gegevens bewaard zolang een certificaat geldig is + maximaal vijf jaar nadien voor bovengenoemde doelen.

 

Wanneer en hoe kan je een verzoek indienen?

 

Je kan een verzoek indienen indien je gegevens onjuist of onvolledig zijn en aangepast dienen te worden.

 

Je kan een verzoek indienen wanneer je niet langer in onze administratie wilt worden opgenomen of dat we je gegevens beperkt verwerken (bv. wel registratie van behaalde certificaten, maar data niet delen met (potentiële) werkgever). Of wanneer je wilt weten, welke informatie van en over je beschikbaar is bij ons.

 

Verzoeken met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kan je indienen door het invullen van het contactformulier op onze website.

 

Goed te weten

 

We streven ernaar om binnen een maand je verzoek te honoreren. Doen we dit niet of hoort u niet tijdig van ons? Trek dan even aan de bel bij een van de bestuursleden. Kom je er niet uit met ons? Dan kan je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.